1. برای اولین ورود در گزینه نام کاربری شماره مشتری خود را وارد نمایید. در ورودهای بعدی نام کاربری که در مرحله بعدی(دوم) تخصیص داده می شود را استفاده نمایید.
  2. در مرحله دوم یک نام کاربری جدید برای خود در نظر گرفته و در فیلد مورد نظر درج نمایید.
  3. نوع رمز را ایستا انتخاب نموده و رمز عبور اینترنت بانک را وارد نمایید. (رمز را از شعب بانک مهر اقتصاد تهیه نمایید.)
  4. حروف نمایش داده شده در تصویر را وارد نمایید. توجه داشته باشید که حروف بزرگ و کوچک تفاوتی ندارند.
  5. روی گزینه ورود کلیک نمایید.
نرم افزار مشاوره مالی
چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟ مرحله اول /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله دوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله سوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.