طرح میثاق 4

شرایط عمومی :

1) حداقل مبلغ سپرده گذاری 10.000.000 ریال

2) حداقل مدت سپرده گذاری برای دریافت یکی از امتیازهای ذیل 4 ماه می باشد 

 

الف ) امتیاز وام قرض الحسنه :

1)   حداقل مبلغ وام 10.000.000 ریال 

3)   حداکثر مبلغ وام 100.000.000 ریال

4)   به ازای هر ماه سپرده گذاری ، سه ماه بازپرداخت اقساط

5)     نسبت وام/تسهیلات 90% میانگین 4 ماهه سپرده می باشد .

      

ب ) امتیاز عقود اسلامی :

1) حداقل مبلغ تسهیلات عقود اسلامی 100.000.000 ریال

2) حداکثر مبلغ تسهیلات عقود اسلامی 200.000.000 ریال

3) نرخ سود تسهیلات 7%

 

ج ) امتیاز سود علی الحساب سپرده گذاری :

-      سود علی الحساب 10%

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به یکی از شعب موسسه مراجعه نمائید .

نرم افزار مشاوره مالی
چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟ مرحله اول /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله دوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله سوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.