آیا می خواهید کسب و کار خود را توسعه دهید ؟


مشتري گرامي در صورتي که مايل به توسعه کسب و کار خود هستید؛ ميتوانيد متناسب به نياز خود از يکي از طرح هاي ذيل بهره مند گرديد


 

طرح حامي

مشخصات طرح شرح
حداقل مبلغ تسهيلات 100.000.000 ريال
حداکثر مبلغ تسهيلات 150.000.000.000 ريال
نرخ سود تسهيلات 18 %
حداقل، حداکثر مدت بازپرداخت 12 - 60 ماه

کسب اطلاعات بيشتر
 

کارت اعتباري کالاي ايراني

مشخصات طرح شرح
مبلغ افتتاح حساب 500.000 ريال
مبلغ کارت هاي اعتباري 50.000.000 ريال
100.000.000 ريال
نرخ سود تسهيلات 15%
تعداد اقساط 36 ماه

کسب اطلاعات بيشتر
 

طرح مشارکت

مشخصات طرح شرح
حداقل مبلغ تسهيلات 10.000.000 ريال
حداکثر مبلغ تسهيلات ميزان توان اشخاص بر اساس اعتبار سنجي
مدت بازپرداخت به صورت يکجا سر رسيدي
شرايط پرداخت تسهيلات مشارکت مدني در امور احداث
مشارکت مدني در امور بازگاني

کسب اطلاعات بيشتر
طراحی سایت