وام و تسهیلاتbreadcrumb separatorطرح های با سپرده گذاریbreadcrumb separatorطرح شمیم مهر

طرح شمیم مهر

تعریف طرح

روشی است که شما سپرده گذار محترم، ضمن دریافت سود علی الحساب 14% سالیانه سپرده سرمایه گذاری خود ، می توانید از تسهیلات عقود اسلامی با نرخ سود مناسب بهره مند شوید .

هدف از طراحی طرح شمیم مهر

کمک به تامین منابع مالی مورد نیاز تجار ، تولید کننده و ... که به دنبال حفظ سرمایه نقدی خود بوده و تقاضای تسهیلات عقود اسلامی با نرخ های پائین تر از نرخ های متداول بانکی می باشند .

مزایای طرح شمیم مهر

یکی از مزیت های اصلی طرح شمیم مهر، مشتری علاوه بر دریافت سود علی الحساب 14% سالانه سپرده سرمایه گذاری خود ، می تواند از محل اعتبار سپرده تا سقف 100% تسهیلات بهره مند شود و گواهی سپرده را به عنوان وثیقه ضمانت تسهیلات قرار دهد .

شناسنامه طرح شمیم مهر

حالت نرخ سود علی الحساب سپرده نسبت تسهیلات به سپرده نرخ سود تسهیلات روش بازپرداخت اقساط مدت بازپرداخت اقساط
اول 14% 71% تا 80% 12% اقساطی 6 تا 60 ماه
دوم 12% 81% تا 90% 12% اقساطی 6 تا 60 ماه
سوم 14% 81% تا 90 % 14% اقساطی 6 تا 60 ماه
چهارم 12% 91% تا 100% 14% اقساطی 6 تا 60 ماه
پنجم 14% 91% تا 100% 16% اقساطی 6 تا 60 ماه
ششم 12% تا 100% 18% سر رسیدی تا 12 ماه

مراحل دریافت محصول

مشتری

  • مراجعه به یکی از شعب بانک مهر اقتصاد
  • درخواست افتتاح حساب در طرح شمیم مهر

شعبه بانک

  • تشریح شرایط طرح شمیم مهر
  • تعيين مبلغ تسهيلات قابل تخصیص به شما مشتری گرامی براساس موضوع معامله ، مبلغ سپرده گذاری، مدت سپرده گذاری و اعتبارسنجي اولیه

مشتری

  • افتتاح سپرده سرمایه گذاری در طرح شمیم مهر
  • ارائه مدارک مورد نظر بانک برای دریافت تسهیلات

شعبه بانک

  • اعتبارسنجی نهایی شما مشتری گرامی
  • پرداخت تسهیلات
  • واریز وجه تسهیلات به سپرده شما مشتری گرامی

مشتری

  • برداشت مبلغ تسهیلات و الزاماً مصرف در محل مورد نظر تعیین شده در پرونده تسهیلات برای رعایت مسائل شرعی
طراحی سایت