طراحی سایت
  وام و تسهیلاتbreadcrumb separatorطرح های با سپرده گذاریbreadcrumb separatorطرح مهر 5

طرح مهر

تعریف

روشی است که شما مشتری گرامی، با سپرده گذاری در یک دوره معین، می توانید از تسهیلات عقود اسلامی بهره مند شوید .

هدف از طراحی طرح مهر

کمک به تامین مالی مورد نیاز مشتریان بانک برای خرید دارایی ها ( اعم از خرید مسکن، خودرو، تجهیزات کسب و کارو... ) و یا دریافت خدمات ( اعم از تعمیر مسکن و خودرو ، هزینه درمان و تحصیل و...) طراحی شده است.

مزایای طرح مهر

یکی از مزیت های اصلی طرح مهر نسبت به طرح های مشابه سایر بانک، تنوع در مبلغ سپرده گذاری ، مدت سپرده گذری برای بهره مندی از مبلغ تسهیلات کمتر یا بیشتر و اقساط کمتر یا طولانی تر می باشد .

مثال :

رديف

مدت سپرده گذاري

معدل سپرده

( به ريال )

نسبت تسهيلات

به معدل سپرده

مبلغ تسهيلات

( به ريال )

مدت

بازپرداخت اقساط

1

3 ماه

100.000.000

100%

100.000.000

30 ماه

2

3 ماه

100.000.000

50%

50.000.000

60 ماه

3

6 ماه

100.000.000

100%

100.000.000

60 ماه

4

6 ماه

100.000.000

200%

200.000.000

30 ماه

شناسنامه طرح مهر

 

ردیف

بخش

عنوان

مشخصه طرح مهر 5

1

سابقه

تاریخ شروع اجرای طرح

16‏/07‏‏/1396

2

سپرده

حداقل مبلغ برای افتتاح حساب

2.000.000 ریال

3

حداقل مبلغ مشمول سود علی الحساب

2.000.000 ریال

4

حداقل مبلغ سپرده برای بهره مندی از تسهیلات

30.000.000 ریال

5

کد سپرده برای افتتاح حساب در طرح

اشخاص حقیقی 665 ‏‏‏‏‏

اشخاص حقوقی 666

6

حداقل مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از تسهیلات

3 ماه

7

حداکثر مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از تسهیلات

12 ماه

8

نرخ سود علی الحساب سپرده

0.01%

9

نرخ سود علی الحساب انصراف از دریافت تسهیلات

9.99%

10

تسهیلات

حداقل و حداکثر مبلغ تسهیلات

50.000.000 ریال 10.000.000.000 ریال

11

نرخ سود تسهيلات

18%

12

نسبت تعداد اقساط تسهیلات به مدت سپرده گذاری

به ازای هر ماه سپرده گذاری 10 قسط

13

تعداد اقساط تسهيلات

حداقل 30 ماه ‏‏‏‏‏‏- حداکثر 120 ماه

14

نوع عقد

فروش اقساطی ‏‏/ مرابحه

15

تضامین

شرایط تضامین تسهیلات

مطابق ضوابط جاری بانک

مراحل دریافت محصول

مشتری

  • مراجعه به یکی از شعب بانک مهر اقتصاد
  • درخواست افتتاح حساب در طرح مهر

شعبه بانک

  • تشریح شرایط طرح
  • تعيين مبلغ تسهيلات قابل تخصیص به شما مشتری گرامی براساس موضوع معامله ، مبلغ سپرده گذاری، مدت سپرده گذاری و اعتبارسنجي اولیه

مشتری

  • افتتاح سپرده در طرح مهر
  • پس از مدت تعیین شده برای سپرده گذاری ، ارائه مدارک مورد نظر بانک برای دریافت تسهیلات

شعبه بانک

  • اعتبارسنجی نهایی شما مشتری گرامی
  • پرداخت تسهیلات
  • واریز وجه تسهیلات به سپرده شما مشتری گرامی

مشتری

  • برداشت مبلغ تسهیلات و الزاماً مصرف در محل مورد نظر تعیین شده در پرونده تسهیلات برای رعایت مسائل شرعی
طراحی سایت