طرح مهر نوین

 تعریف طرح مهر نوین:

روشی است که شما مشتری گرامی، با سپرده گذاری در یک دوره معین ، علاوه بر دریافت سود علی الحساب 6% سالانه ، می توانید از تسهیلات عقود اسلامی نیز بهره مند شوید .

 هدف از طراحی طرح مهر نوین:

کمک به تامین منابع مالی مورد نیاز کسبه و بنگاه های اقتصادی محترم، برای خرید دارایی ها (تجهیزات کسب و کار ، محل کسب و کار و ... )و یا دریافت خدمات ( اعم از تعمیر مسکن و خودرو ، هزینه درمان و...) طراحی شده است.

 مراحل دریافت محصول ( طرح مهر نوین ):

1)      مشتری

  -      مراجعه به یکی از شعب بانک مهر اقتصاد

  -      درخواست افتتاح حساب در طرح مهر نوین

2)     شعبه بانک

  -      تشریح شرایط طرح

  -      تعيين مبلغ تسهيلات قابل تخصیص به شما مشتری گرامی براساس موضوع معامله ، مبلغ سپرده گذاری، مدت سپرده گذاری و اعتبارسنجي اولیه

3)    مشتری

  -      افتتاح سپرده در طرح مهر نوین

  -      پس از مدت تعیین شده برای سپرده گذاری ، ارائه مدارک مورد نظر بانک برای دریافت تسهیلات

4)    شعبه بانک ( در زمان پرداخت تسهیلات )

  -      اعتبارسنجی نهایی شما مشتری گرامی

  -      پرداخت تسهیلات

  -      واريز وجه تسهيلات به سپرده شما مشتری گرامی

5)    مشتری

  -      برداشت مبلغ تسهیلات و الزاماً مصرف در محل مورد نظر تعیین شده در پرونده تسهیلات برای رعایت مسائل شرعی

مزایای طرح مهر نوین :


یکی از مزیت های اصلی طرح مهر نوین، علاوه بر دریافت سود علی الحساب 6% سالانه ، سپرده گذاری به صورت ثابت و شناور ( قابلیت دریافت و پرداخت )، برای بهره مندی از مبلغ تسهیلات کمتر با اقساط بیشتر و یا تسهیلات بیشتر با اقساط کمتر یا ترکیبی از دو روش می باشد .

مثال :

ردیف

مدت سپرده گذاری

مبلغ سپرده

مبلغ تسهیلات

مدت اقساط

1

4 ماه

100.000.000 ریال

100.000.000 ریال

16

2

4 ماه

100.000.000 ریال

50.000.000 ریال

32

3

8 ماه

100.000.000 ریال

200.000.000 ریال

16

4

8 ماه

100.000.000 ریال

100.000.000 ریال

32

 

       شناسنامه طرح مهر نوین:

 

ردیف

عنوان

شرح

1

تاریخ اجرای سراسری طرح

1389/09/26

2

نوع سپرده

سرمایه گذاری

3

قابلیت دریافت و پرداخت

دارد

3

حداقل مبلغ سپرده گذاری

10.000.000 ریال

4

نرخ سود علی الحساب سپرده

6%

5

نرخ سود علی الحساب انصراف از دریافت تسهیلات

4%

6

حداقل مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از امتیاز تسهیلات

4 ماه

7

حداکثر مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از امتیاز تسهیلات

30 ماه

8

نسبت مبلغ تسهیلات به معدل سپرده

100%

9

حداقل مبلغ تسهیلات عقود اسلامی

50.000.000 ریال

10

حداکثر مبلغ تسهیلات عقود اسلامی

4.000.000.000 ریال

11

نرخ سود تسهیلات

14%-15%

12

حداقل مدت بازپرداخت اقساط

16 ماه

13

حداکثر مدت بازپرداخت اقساط

60 ماه

14

نوع تسهیلات

عقود مبادله ای

15

نوع عقد

مرابحه فروش اقساطی

 

نرم افزار مشاوره مالی
چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟ مرحله اول /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله دوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله سوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.