طراحی سایت
  وام و تسهیلاتbreadcrumb separatorطرح های با سپرده گذاریbreadcrumb separatorطرح میثاق5

طرح میثاق

تعریف

روشی است که شما مشتری گرامی، با سپرده گذاری به صورت شناور ( قابل دریافت و پرداخت ) در یک دوره معین ، می توانید از سه امتیاز طرح ( یا وام قرض الحسنه یا تسهیلات عقود اسلامی یا نرخ سود علی الحساب 10% ) بهره مند شوید .

هدف از طراحی طرح میثاق

کمک به تامین مالی مورد نیاز مشتریان بانک برای امر ازدواج ، رهن ، ودیعه و ... طراحی شده است.

مزایای طرح میثاق

یکی از مزیت های اصلی طرح میثاق نسبت به طرح های مشابه سایر بانک، تنوع در مبلغ سپرده گذاری ، مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از مبلغ وام / تسهیلات کمتر با اقساط بیشتر و یا وام / تسهیلات بیشتر با اقساط کمتر می باشد .

مثال :

ردیف مدت سپرده گذاری معدل سپرده نسبت وام به معدل سپرده مبلغ وام / تسهیلات مدت بازپرداخت اقساط
1 3 ماه 100.000.000 ریال 90% 90.000.000 ریال 9 ماه
2 3 ماه 100.000.000 ریال 45% 45.000.000 ریال 18
3 6 ماه 100.000.000 ریال 90% 90.000.000 ریال 18
4 6 ماه 100.000.000 ریال 180% 180.000.000 ریال 9

شناسنامه طرح میثاق

ردیف

بخش

عنوان

مشخصه طرح

1

سابقه

دامنه اجرای طرح

کلیه شعب بانک

2

تاریخ شروع اجرای طرح

16‏‏/07‏‏/1396

3

سپرده

حداقل مبلغ برای افتتاح حساب

1.000.000 ریال

4

حداقل مبلغ سپرده برای بهره مندی از تسهیلات و پرداخت سود علی الحساب

10.000.000 ریال

5

کد سپرده برای افتتاح حساب در طرح

اشخاص حقیقی 663 ‏‏

اشخاص حقوقی 664

6

حداقل مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از امتیاز وام‏/تسهیلات

3 ماه

7

حداکثر مدت سپرده گذاری برای بهره مندی از امتیاز وام‏/تسهیلات

20 ماه

8

نرخ سود علی الحساب سپرده

0.01%

9

تسهیلات

نرخ سود علی الحساب انصراف از دریافت تسهیلات

9.99%

10

حداقل و حداکثر مبلغ وام قرض الحسنه

20.000.000 ریال 600.000.000 ریال

11

نرخ کارمزد وام قرض الحسنه

4 %

12

روش محاسبه و دریافت کارمزد

ابتدای هر دوره ( سال )

13

حداقل و حداکثر مبلغ تسهيلات عقود اسلامی

600.000.001 ریال 1.000.000.000 ریال

14

نرخ سود تسهيلات

8%

15

نسبت تعداد اقساط به مدت سپرده گذاری

به ازای هر ماه سپرده گذاری 3 قسط

16

نسبت مبلغ وام‏/تسهیلات به معدل سپرده

90%

17

حداقل و حداکثر مدت اقساط

حداقل 9 ماه ‏‏‏‏‏‏- حداکثر 60 ماه

18

نوع عقود

قرض الحسنه مرابحه

19

 

شرایط تضامین تسهیلات

مطابق ضوابط جاری بانک

مراحل دریافت محصول

مشتری

  • مراجعه به یکی از شعب بانک مهر اقتصاد
  • درخواست افتتاح حساب در طرح مهر

شعبه بانک

  • تشریح شرایط طرح
  • تعيين مبلغ وام / تسهيلات قابل تخصیص به شما مشتری گرامی براساس موضوع معامله ، مبلغ سپرده گذاری، مدت سپرده گذاری و اعتبارسنجی اولیه

مشتری

  • افتتاح سپرده در طرح میثاق
  • پس از مدت تعیین شده برای سپرده گذاری ، ارائه مدارک مورد نظر بانک برای دریافت وام / تسهیلات

شعبه بانک

  • اعتبارسنجی نهایی شما مشتری گرامی
  • پرداخت تسهیلات
  • واریز وجه تسهیلات به سپرده شما مشتری گرامی

مشتری

  • برداشت مبلغ تسهیلات و الزاماً مصرف در محل مورد نظر تعیین شده در پرونده تسهیلات برای رعایت مسائل شرعی
طراحی سایت