طراحی سایت
  اطلاع رسانیbreadcrumb separatorمناقصه و مزایدهbreadcrumb separatorمزایده های فعلی

مزایده املاک 


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 8989-021 تماس حاصل فرمائید

جستجو


 به: 

جستجو

  
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 473/6
 • قیمت : 14,938,500,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 71/20
 • قیمت : 2,349,600,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 234/30
 • قیمت : 7,728,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 231
 • قیمت : 7,174,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 104/5
 • قیمت : 3,448,500,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 112/20
 • قیمت : 3,702,600,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 101/25
 • قیمت : 3,341,250,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 91/20
 • قیمت : 2,918,400,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 108
 • قیمت : 3,456,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 71/20
 • قیمت : 0 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 71/20
 • قیمت : 2,278,400,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 101/25
 • قیمت : 3,240,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 91/20
 • قیمت : 2,918,400,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 105/5
 • قیمت : 3,376,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 109
 • قیمت : 3,379,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 112/20
 • قیمت : 3,478,200,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 91/20
 • قیمت : 2,736,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 109
 • قیمت : 3,270,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 105/5
 • قیمت : 3,165,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 112/2
 • قیمت : 3,666,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : قائمشهر
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ:
 • قیمت : 4,465,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : قائمشهر
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ:
 • قیمت : 4,239,000,000 ریال
 • استان : گیلان
 • شهر : کیاشهر
 • کاربری : زمین
 • متراژ: 0
 • قیمت : 290,000,000 ریال
 • استان : گیلان
 • شهر : رضوانشهر
 • کاربری : زمین
 • متراژ: 0
 • قیمت : 25,000,000,000 ریال
 • استان : گیلان
 • شهر : آستارا
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 990
 • قیمت : 6,700,000,000 ریال
 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • کاربری : کاربری صنعتی
 • متراژ: 1450
 • قیمت : 126,255,000,000 ریال
 • استان : گیلان
 • شهر : بندر انزلی
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 0
 • قیمت : 1,000,000,000 ریال
 • استان : گیلان
 • شهر : شَفت
 • کاربری : مسکونی،تجاری
 • متراژ: 300
 • قیمت : 0 ریال
 • استان : گیلان
 • شهر : صومعه سرا
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 75
 • قیمت : 8,600,000,000 ریال
 • استان : گیلان
 • شهر : رضوانشهر
 • کاربری :
 • متراژ: 59
 • قیمت : 0 ریال
 • استان : گیلان
 • شهر : لاهيجان
 • کاربری :
 • متراژ: 1200
 • قیمت : 0 ریال
 • استان : گیلان
 • شهر : بندر انزلی
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 112.75
 • قیمت : 0 ریال
 • استان : گیلان
 • شهر : رودسر
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 74.73
 • قیمت : 730,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر :
 • کاربری : تجاری
 • متراژ:
 • قیمت : 8,500,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : گرگان
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 144.4
 • قیمت : 3,360,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : راميان
 • کاربری : مسکونی،تجاری
 • متراژ: 500
 • قیمت : 3,520,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : بندر گز
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 229.25
 • قیمت : 2,100,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : گرگان
 • کاربری : کاربری زراعی
 • متراژ: 0
 • قیمت : 750,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : كردكوي
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 94.75
 • قیمت : 800,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : كردكوي
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 154
 • قیمت : 1,290,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : كردكوي
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 140
 • قیمت : 1,650,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : كردكوي
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 39.48
 • قیمت : 3,850,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : كردكوي
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 25.18
 • قیمت : 2,165,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : كلاله
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 80
 • قیمت : 2,300,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : گنبد كاووس
 • کاربری : مسکونی،تجاری
 • متراژ: 450متر
 • قیمت : 19,680,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : گنبد كاووس
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 38.41
 • قیمت : 1,190,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : گنبد كاووس
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 10.2
 • قیمت : 870,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : گنبد كاووس
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 8.28
 • قیمت : 700,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : گنبد كاووس
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 10.91
 • قیمت : 920,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : گنبد كاووس
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 11.17
 • قیمت : 940,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : گنبد كاووس
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 11.09
 • قیمت : 930,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : گنبد كاووس
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 10.76
 • قیمت : 900,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : گنبد كاووس
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 11.72
 • قیمت : 960,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : گنبد كاووس
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 10.31
 • قیمت : 870,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : گنبد كاووس
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 23.5
 • قیمت : 1,920,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : كلاله
 • کاربری : تجاری
 • متراژ:
 • قیمت : 5,240,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : آزادشهر
 • کاربری : کاربری صنعتی
 • متراژ:
 • قیمت : 89,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : آزادشهر
 • کاربری : کاربری صنعتی
 • متراژ:
 • قیمت : 713,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : آزادشهر
 • کاربری : کاربری صنعتی
 • متراژ: 0
 • قیمت : 2,200,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : آزادشهر
 • کاربری : کاربری صنعتی
 • متراژ: 0
 • قیمت : 5,180,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : كلاله
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 0
 • قیمت : 69,500,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : ترکمن
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 122.7
 • قیمت : 480,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : گنبد كاووس
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 512
 • قیمت : 31,000,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : كلاله
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 97
 • قیمت : 800,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : گالیکش
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 150
 • قیمت : 1,130,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : علی‌آباد
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 116.92
 • قیمت : 1,130,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : علی‌آباد
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 153.22
 • قیمت : 1,245,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : علی‌آباد
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 214.02
 • قیمت : 6,750,000,000 ریال
 • استان : گلستان
 • شهر : علی‌آباد
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 54.19
 • قیمت : 12,650,000,000 ریال
 • استان : لرستان
 • شهر : ازنا
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 462
 • قیمت : 3,304,620,000 ریال
 • استان : لرستان
 • شهر : خرم اباد
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 91/19
 • قیمت : 1,550,230,000 ریال
 • استان : لرستان
 • شهر : خرم اباد
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 18/87
 • قیمت : 600,000,000 ریال
 • استان : لرستان
 • شهر : خرم اباد
 • کاربری : مسکونی،تجاری
 • متراژ: 321
 • قیمت : 1,600,350,000 ریال
 • استان : لرستان
 • شهر : ازنا
 • کاربری : مسکونی،تجاری
 • متراژ: 286/56
 • قیمت : 11,138,500,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : ساري
 • کاربری : اداری،تجاری
 • متراژ: 453
 • قیمت : 40,000,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : بهشهر
 • کاربری : زمین
 • متراژ: -
 • قیمت : 9,000,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : بابلسر
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 162
 • قیمت : 1,305,549,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : بابلسر
 • کاربری :
 • متراژ: 128
 • قیمت : 1,361,358,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 95
 • قیمت : 5,200,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : ساري
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 260
 • قیمت : 2,097,637,500 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : بهشهر
 • کاربری : زمین
 • متراژ: -
 • قیمت : 1,811,160,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : بهشهر
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 122.5
 • قیمت : 1,102,590,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : سلمان شهر
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 184
 • قیمت : 2,067,600,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : ساري
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 377
 • قیمت : 8,500,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : ساري
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 790
 • قیمت : 9,950,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : ساري
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 85
 • قیمت : 1,349,004,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : ساري
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 260
 • قیمت : 2,097,637,500 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : سلمان شهر
 • کاربری : زمین
 • متراژ: 96/10
 • قیمت : 97,500,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : جويبار
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 85
 • قیمت : 1,187,220,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : چالوس
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 320
 • قیمت : 11,610,000,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 70
 • قیمت : 503,100,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : قائمشهر
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 185
 • قیمت : 1,013,300,000 ریال
 • استان : مازندران
 • شهر : بهشهر
 • کاربری : تجاری
 • متراژ: 53/80
 • قیمت : 2,420,000,000 ریال
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 146
 • قیمت : 2,400,000,000 ریال
 • استان : اذربایجان غربی
 • شهر : ماكو
 • کاربری : زمین
 • متراژ: *
 • قیمت : 1,471,750,000 ریال
 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • کاربری : اداری،تجاری
 • متراژ: 1813/25
 • قیمت : 158,252,000,000 ریال
 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • کاربری : مسکونی،تجاری
 • متراژ: 131/1
 • قیمت : 9,469,100,000 ریال
 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 185
 • قیمت : 706,600,000 ریال
 • استان : فارس
 • شهر : زرین دشت
 • کاربری : کاربری صنعتی
 • متراژ: 0
 • قیمت : 3,400,000,000 ریال
 • استان : فارس
 • شهر : فراشبند
 • کاربری : مسکونی
 • متراژ: 260
 • قیمت : 2,250,000,000 ریال