مسدود نمودن کارت با عابر بانک

کلیه دارندگان کارت های بانک مهر اقتصاد می توانند جهت مسدود نمودن این کارتها در طول شبانه روز از دستگاه های خودپرداز بانک استفاده نمایند.

  1. با در دست داشتن شماره کارت خود به یکی از دستگاه های خودپرداز بانک مهر اقتصاد مراجعه فرمایید. (شماره کارت در پاکت اهداء کارت موجود می باشد)
  2. کلیک ثبت را دوبار پشت سرهم فشار دهید
  3. از منوی نمایش داده شده گزینه مسدود نمودن کارت را انتخاب فرمایید
  4. شماره کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید
  5. رمز کارت را وارد نموده و مجددا کلید ثبت را فشار دهید
نرم افزار مشاوره مالی
چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟ مرحله اول /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله دوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله سوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.