طراحی سایت
  درباره ماbreadcrumb separatorآشنایی با مهر اقتصادbreadcrumb separatorمعاونین و مدیران کل

معاونین و مدیران کل


معاون طرح و توسعه
عبدالله رستمی
22770024-22770019
معاون امور مناطق
مسعود حاتم وند
22761378
معاون اعتبارات و بین الملل
مجتبی جمشید پور
22770032-22770095
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات
احمد حقی
88568031-2

معاون مالی
جواد تک روستا
22770082
معاون حقوقی و وصول مطالبات
علیرضا چهره
22770070
معاون پشتیبانی و مهندسی
محسن منشوری سبزوار
22770031-22576830
معاون سرمایه انسانی
محسن بتویی
22769832،3

مدیرکل حراست
محسن اکبری
22770087
مدیریت کل روابط عمومی و حوزه مدیریت
منصور شیخ الاسلامی
22770026-22770028
مدیرکل امور مدیران
یدالله جعفری
22770107
مدیرکل بازرسی
رضا عسگری
22564321-22770012،13،14،15

مدیرکل ریسک
سید شمس الدین موسوی
88568068
طراحی سایت