هیات مدیره
 مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
 دکتر سید ضیاء ایمانی
 شماره تماس : 22566825
 نشانی : تهران - خیابان پاسداران - خیابان شهید توحیدی (گلستان چهارم) -پلاک 182

 عضو هیات مدیره
یوسف مرتضائی
 شماره تماس : 22566825

 عضو هیات مدیره
دکتر مهدی ابراهیمی
 شماره تماس : 22566825

 عضو هیات مدیره
علی کارگر
 شماره تماس : 22566825
نرم افزار مشاوره مالی
چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟ مرحله اول /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله دوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله سوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.