طراحی سایت
  وام و تسهیلاتbreadcrumb separatorسایر خدماتbreadcrumb separatorطرح مهر ماندگار
دستور العمل طرح مهر ماندگار

دستور العمل طرح مهر ماندگار


دستور العمل طرح مهر ماندگار

طرح مهر ماندگار جهت ایجاد انگیزه در بین مشتریان برای پرداخت بدهی خود و با در نظر گرفتن شرایط نامطلوب اقتصادی و بحران های ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور و با هدف حمایت و یاری مشتریان نیازمند و همچنین مدیریت بهینه مطالبات غیرجاری بانک با 2 رویکرد عدالت محوری و حفظ منافع سهامداران و سپرده گذاران در بانک مهر اقتصاد طراحی و در 2 بخش مجزا اجرایی گردیده است.

1-     بخشش وجه التزام : 

در این طرح مشتریانی که دارای اقساط سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول هستند می توانند با بروزرسانی و تسویه تسهیلات از تاریخ 29/08/1395 تا 29/12/1395 از بخشش وجه التزام استفاده نمایند.

2-     استمهال تسهیلات :

 این بخش از طرح برای گروهی از مشتریان بانک که علی رغم  تمایل به پرداخت بدهی های خود در سر رسید مقرر و به جهت مشکلات حادث شده برای آنها از جمله بیماری، ورشکستگی و .. ، توان پرداخت بدهی خود را به صورت یکجا نداشته و از بانک تقاضای استمهال می نمایند طراحی گردید.

 از این رو مشتریان می توانند مطابق ضوابط تعریف شده در طرح از مزایای استمهال تسهیلات استفاده نموده و به مرور بدهی خود پرداخت را نمایند.

لذا به مشتریان توصیه می شود که حتما به شعب این بانک مراجعه و اطلاعات کامل تری در این خصوص کسب نمایند.