طرح مهر ماندگار

دستور العمل طرح مهر ماندگار

طرح مهر ماندگار جهت ایجاد انگیزه در بین مشتریان برای پرداخت بدهی خود و با در نظر گرفتن شرایط نامطلوب اقتصادی و بحران های ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور و با هدف حمایت و یاری مشتریان نیازمند و همچنین مدیریت بهینه مطالبات غیرجاری بانک با 2 رویکرد عدالت محوری و حفظ منافع سهامداران و سپرده گذاران در بانک مهر اقتصاد طراحی و در 2 بخش مجزا اجرایی گردیده است.

1-     بخشش وجه التزام : 

در این طرح مشتریانی که دارای اقساط سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول هستند می توانند با بروزرسانی و تسویه تسهیلات از تاریخ 29/08/1395 تا 29/12/1395 از بخشش وجه التزام استفاده نمایند.

2-     استمهال تسهیلات :

 این بخش از طرح برای گروهی از مشتریان بانک که علی رغم  تمایل به پرداخت بدهی های خود در سر رسید مقرر و به جهت مشکلات حادث شده برای آنها از جمله بیماری، ورشکستگی و .. ، توان پرداخت بدهی خود را به صورت یکجا نداشته و از بانک تقاضای استمهال می نمایند طراحی گردید.

 از این رو مشتریان می توانند مطابق ضوابط تعریف شده در طرح از مزایای استمهال تسهیلات استفاده نموده و به مرور بدهی خود پرداخت را نمایند.

لذا به مشتریان توصیه می شود که حتما به شعب این بانک مراجعه و اطلاعات کامل تری در این خصوص کسب نمایند.

نرم افزار مشاوره مالی
چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟ مرحله اول /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله دوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله سوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.